Topház: a Validity Alapítvány jogszerűen járt el az intézménylátogatások során a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság szerint

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) megállapította, hogy a Validity Alapítvány nem követett el jogsértést sem a Topház Speciális Otthonban történő látogatásai során, sem pedig az intézmény lakóit ért rossz bánásmódot és a lakók elhanyagolását feltáró jelentése nyilvánosságra hozása által.

A Topház Speciális Otthon egy államilag fenntartott bentlakásos szociális intézmény Göd városában, körülbelül 30 km-re Budapestől. 220 fogyatékossággal élő gyermek és felnőtt elhelyezésére alkalmas. A Validity Alapítvány (korábbi nevén a Mental Disability Advocacy Centre (MDAC)) 2017. február 15-e és április 18-a között öt alkalommal járt az otthonban. A látogatások során a szervezet olyan súlyos jogsértéseket és a lakókat ért embertelen és megalázó bánásmódot tapasztalt, ami felvetette a kínzás nemzetközi jogi tilalmának megsértését is. A jogsértéseket feltáró jelentését 2017. május 3-án publikálta.

Az alapvető jogok biztosának 2017 elején lefolytatott vizsgálata megerősítette a Validity által feltárt jogsértéseket, és a 2017. május 18-án publikált  jelentése megállapította, hogy azokösszességében illetve egyes intézkedések önmagukban is felvetik a megalázó, embertelen bánásmód tilalmának sérelmét.

A jelentés nyilvánosságra hozatalát követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma azonnali vizsgálatot rendelt el, és egy 30 pontos “intézkedési tervet” is elfogadott, de a lakók állapotáról és arról, hogy megkapták-e a Validity által is sürgetett azonnali egészségügyi ellátást, keveset tudni.

A jogsértések azonnali és teljeskörű felszámolása helyett a kormány az azt nyilvánosság elé táró szervezetet vette célkeresztjébe. A kormány képviselői azzal vádolták a szervezetet, hogy az engedély nélkül lépett be az intézménybe, jogellenesen készített felvételeket a lakókról, valamint hozta nyilvánosságra azokat. Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) Főigazgatója a széleskörű média figyelmet és felháborodást kiváltó fotók készítése és publikálása miatt panasszal élt a nemzeti adatvédelmi hatóságnál.

Vizsgálata eredményeként az adatvédelmi hatóság megállapította, hogy a Validity Alapítvány a fotók készítése és publikálása során az intézmény lakóinak érdekében járt el.

A hatóság szerint a szervezet és az alapvető jogok biztosának jelentései valóban alátámasztják, hogy a Topház lakóinak jogai súlyos mértékben sérülnek. Ennek fényében a lakók állapotának fényképes dokumentálása a lakók létfontosságú érdekeinek védelmében történt. Tekintettel arra, hogy a jogsértések dokumentálásakor a szervezet nem volt abban a helyzetben, hogy egyidejűleg a lakók törvényes képviselőivel is felvegye a kapcsolatot, a hatóság a fényképek készítését annak ellenére jogszerűnek találta, hogy a gondokság alatt álló lakók törvényes képviselői a képek készítéséhez nem adták hozzájárulásukat.

Az adatvédelmi hatóság azt is megállapította, hogy a lakók képmásának felismerhetetlenné tételével és az azonosíthatatlan fotók közlésével a szervezet megfelelően gondoskodott a lakók magánszférájának védelméről és nem követett el jogsértést.

Jelentésének nyilvánosságra hozatala óta a Validity Alapítvány számos alkalommal megkereste a kormányt és felajánlotta, hogy segít a lakók állapotának és szükségleteinek felmérésében, illetve a szükséges egészségügyi és gyógypedagógiai támogatások biztosításában is. A kormány minden egyes alkalommal visszautasította az együttműködést, az alapítvány ellen folyó hatósági vizsgálatokra hivatkozva.

Most, hogy az adatvédelmi hatóság megállapította, hogy a szervezet eljárásának jogszerűségét kétségbe vonó vádak alaptalanok, a Validity ismételten együttműködésre hívja fel a kormányt és felszólítja, hogy biztosítsa a Topházba történő belépést a Validity és más civil szervezetek képviselői számára annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhessék a lakók helyzetét és biztosíthassák számukra a szükséges segítségnyújtást.

A Validity alapítvány háláját fejezi ki a Magyar  Helsinki Bizottságnak, amiért képviselte a NAIH által folytatott vizsgálat során.